Case-story: Aquaflanders

KEURINGSSYSTEEM OP PUNT

AquaFlanders en 4D vision sloegen op 1 februari 2013 de handen in elkaar om voor AquaFlanders een gestroomlijnd keuringssysteem op te zetten. Op 31 mei 2013 werd het nieuwe systeem gelanceerd voor een beperkt aantal keurders. In het voorjaar van 2014 konden alle keurders digitaal aan de slag. Anno 2016 zijn de resultaten positief. Zowel de keurders als de drinkwaterbedrijven werken nu efficiënter en beschikken over een database die volledig up-to-date is. Marc Buysse, directeur bij AquaFlanders, vertelt hoe de samenwerking met 4D vision in zijn werk ging.

TIJDSWINST EN MEER OVERZICHT

AQUAFLANDERS

AquaFlanders werd in 2012 in het leven geroepen als overkoepelende organisatie van de Vlaamse publieke waterbedrijven. De organisatie vertegenwoordigt 100% van de drinkwaterlevering in Vlaanderen en 70% van de lokale sanering. Om in gebouwen de drinkwaterinstallatie en de afvalwaterafvoer te controleren, sturen de leden van AquaFlanders keurders op pad. Marc Buysse: “AquaFlanders organiseert de opleidingen en volgt de keurders op. We geven de keurders een erkende badge, zodat ze officieel keuringen mogen uitvoeren.”

DE TESTFASE

Op 1 februari 2013 begon 4D vision met de uitwerking van het nieuwe keuringssysteem. “Na de projectomschrijving hebben we een aantal keer samengezeten en werd er een basismodule ontworpen. Een aantal keurders testte die module. Samen met 4D vision haalden we de fouten eruit.” Tot begin juni, toen het project live ging, was 4D vision naarstig aan het werk om het systeem te optimaliseren. Marc Buysse legt verder uit: “Van het overleg met de verschillende drinkwaterbedrijven tot de ontwikkeling van het prototype; 4D vision begeleidde het hele project. Ook nadat het systeem begin juni in gebruik ging, staat 4D vision nog in voor de opvolging. Het is immers enorm belangrijk om te leren uit de praktijk en het systeem te verbeteren tot alle foutjes eruit zijn.”

HET NIEUWE SYSTEEM IS QUA VERWERKING, SNELHEID EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EEN ECHTE VERBETERING.

Aqua flanders case

SNELLER EN BETER

Volgens Marc Buysse was het tijd voor verandering: “In het verleden trokken de keurders op pad met papieren formulieren. Na hun bezoek moesten alle gegevens nog ingevoerd worden in een database. We wilden die tussenstap overslaan en ook een beter overzicht krijgen van wat de keurders precies doen. Het moest gestroomlijnder. 4D vision werd ingeschakeld en detecteerde onze behoeften. Met een elektronisch equivalent van de formulieren die tot dan toe gebruikt werden, moest ervoor al tijd gewonnen worden.”

WE WILDEN EEN BETER OVERZICHT VAN WAT ONZE KEURDERS PRECIES DOEN.

HINDERNISSEN GENOMEN

Het gebruiksklaar maken van het hele systeem was geen sinecure. Alles moest geoptimaliseerd en aangepast worden aan een veelheid aan platforms en toestellen. Het systeem moest compatibel zijn voor Internet Explorer, Safari en Chrome en vlot werken op laptop en tablet. Ook de beveiliging werd opgedreven. Zo hebben exploitanten encryptiecodes nodig om gegevens te kunnen opvragen uit de database.

DE OVERGANGSFASE

Het aantal keurders dat voor het elektronische keuringsformulier kiest, groeit met de dag. “Het gebruik van het elektronische formulier is op dit moment nog niet overal verplicht, maar wordt dat wel in de toekomst. Zo willen we de keuringen volledig uniform krijgen.

In 2015 noteerden we al 7.250 elektronische keuringen voor privéwaterafvoer en 17.750 voor de huishoudelijke binneninstallaties. Dat is dus een succes.” Alle informatie zit nu ook in een grote database. En dat geeft concrete voordelen qua overzicht en rapportering, zowel voor AquaFlanders als voor de afzonderlijke waterbedrijven. “We kunnen ons nu een veel completer en kwalitatief beter beeld vormen van de uitgevoerde keuringen,” reageert Marc Buysse positief.

HET RESULTAAT: MEER OVERZICHT EN TIJDSWINST

Het enthousiasme is groot maar op een echte evaluatie van het nieuwe keuringssysteem is het nog even wachten. “De evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid staat gepland. Dan gaan we echt een correct beeld krijgen van de verbeterde werking in de praktijk.” Het verschil in werking en verwerking tegenover vroeger is groot. Marc Buysse concludeert: “Het nieuwe systeem is qua verwerking, snelheid en gebruiksvriendelijkheid een verbetering. Wij merken een enorme tijdswinst bij de naverwerking en alle informatie is beschikbaar geworden. Het resultaat waar we op gehoopt hadden.”